Lietuvos šeimos gydytojų kolegija


Istorija.

1997 metais pirmieji  Šeimos medicinos specialybės rezidentūros absolventai įkūrė Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegiją.

Tuo metu kolegija turėjo apie 30 aktyvių narių. Kolegijos prezidentu buvo išrinktas Šarūnas Mačinskas.

1998 metais  pradėtas leisti mokslinis /praktinis kolegijos žurnalas „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“, kuris 1999 metais tapo  moksliniu recenzuojamu žurnalu Lietuvoje, o 2003 metais tapo indeksuojamu žurnalu  tarptautinėje Index Copernicus duomenų bazėje.

Nuo 1998 metų kolegija yra tarptautinės gydytojų asociacijos WONCA narė.

Aktyvi kolegijos veikla truko apie 15 metų, kai buvo organizuojamos vietinės ir tarptautinės konferencijos ir seminarai bendrosios praktikos gydytojams, leidžiamas žurnalas, metodinės mokymo ir gydymo priemonės, dalyvauta rengiant pirminės sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančius teisės aktus LR Sveikatos apsaugos ministerijoje ir LR Seimo Sveikatos komitete. Per pastaruosius metus kolegijos veikla dėl įvairių priežasčių nebuvo aktyvi.

2015 metais, prisijungus naujiems šeimos gydytojams, kolegijos veikla tapo labiau matoma. Naujuoju prezidentu išrinktas LSMU Šeimos medicinos klinikos vadovas, profesorius Leonas Valius.  Kolegijos edukacinė veikla tapo intensyvesnė., Organizuojamos ne tik bendros konferencijos, bet ir į interaktyvūs seminarai šeimos gydytojų darbo vietose. Aktyvūs šeimos gydytojai kviečiami įsilieti į organizacijos veiklą, remti draugijos žurnalą   „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“ , atstovauti šeimos gydytojų profesinius interesus darbo vietose ir šalies mastu. Nuo 2016 metų vasario mėnesio Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegija pervadinta Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos vardu. Dabar specialybės pavadinimas atitinka  2004 metais patvirtintą LR gydytojų profesinių kvalifikacijų nomenklatūrą.

Atnaujintas ne tik pavadinimas; 2016 metais atnaujinti  kolegijos įstatai bei iškelti nauji tikslai ir uždaviniai.

LŠGK tikslas - siekti kokybiškos  pirminės asmens sveikatos  priežiūros (PASP)  Lietuvos gyventojams;

Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos pagrindinis uždavinys:

telkti šeimos gydytojus į veiksmingą organizaciją, kuri:

  • skatintų Lietuvos šeimos gydytojų profesinį tobulėjimą;
  • atstovautų ir tarpininkautų šeimos gydytojų profesinius interesus;
  • skleistų informaciją apie šeimos mediciną;
  • skatintų mokslinius tyrimus pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje;
  • leistų praktinius, mokslinius, pedagoginius, informacinius ir periodinius leidinius, skirtus šeimos gydytojams.