Lietuvos šeimos gydytojų kolegija

info@lsgk.lt

Apie kolegija

Lietuvos šeimos gydytojų kolegija – tai didžiausia ir stipriausia šeimos gydytojus vienijanti organizacija Lietuvoje, kuriai priklauso gydytojai, dirbantys klinikinį, pedagoginį ir mokslinį darbą.

LŠGK vienija medikų bendruomenę, sukuria erdvę bei padeda ugdyti kompetenciją, bendrauti, dalytis gerąja patirtimi bei prisidėti stiprinant medicinos mokslo pažangą Lietuvoje. Šeimos gydytojų bei artimų sričių specialistų diskusijose atskleidžiamos naujos galimybės, išklausomos skirtingų pozicijų nuomonės ir, svarbiausia, gaunama būtent ta nuomonių įvairovė, kurios neįmanoma gauti niekur kitur.

LŠGK organizuoja vietines ir tarptautines konferencijas bei seminarus bendrosios praktikos gydytojams, leidžia metodines mokymo ir gydymo priemones, žurnalą „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“, prisideda rengiant pirminės sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančius teisės aktus LR Sveikatos apsaugos ministerijoje ir LR Seimo Sveikatos komitete. Taip pat LŠGK daugiau nei dvidešimt metų yra tarptautinės gydytojų asociacijos WONCA narė.

Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos svarbiausias uždavinys – telkti šeimos gydytojus į veiksmingą organizaciją, kuri:
  • skatintų Lietuvos šeimos gydytojų profesinį tobulėjimą;
  • atstovautų ir tarpininkautų šeimos gydytojų profesinius interesus;
  • skleistų informaciją apie šeimos mediciną;
  • skatintų mokslinius tyrimus pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje;
  • leistų praktinius, mokslinius, pedagoginius, informacinius ir periodinius leidinius, skirtus šeimos gydytojams.